Gel

Gel 

Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz 
Gayri dünya bana aralandı gel 
Derildi defterim artsız arasız
Üst üste dizildi sıralandı gel

Yâri görse idim haftada ayda 
Sevip ayrılmaktan ne buldum fayda 
Azrail göğsümde canım hay hayda 
Ciğerimin başı yaralandı gel 

Karac'oğlan der ki başa yazıldı 
Gözüm yaşı ceyhun oldu süzüldü 
Kefenim biçildi, kabrim kazıldı 
Mezarımın üstü karalandı gel

Karacaoğlan


*YEMİN

Kanunları kendi nizamlarına uyduranlara karşı doğru olanı yapmak için kanunları çiğnemekten geri durmayacağım.